Wystąpił błąd krytyczny w działaniu aplikacji. Kontynuowanie nie jest możliwe.
Critical error occurs. Application cannot continue.